História adiabatického chladenia

Adiabatické chladenie je tradičný spôsob chladenia a po dlhú dobu bol jediným dostupným spôsobom aktívneho chladenia (popri využívaniu zásob ľadu v zimnom období). Je to tradičný spôsob chladenia nevyžadujúci rozsiahle technické vybavenie!

Je používaný už od antických čias:

 • Egyptské kameninové nádoby naplnené vodou. Porézna keramika zvyšuje povrch vodnej hladiny a v prúdiacom vzduchu zvyšuje odparovanie vody a vytvára jednoduchý klimatizačný systém.

 • Prívod vzduchu cez podzemné chodby na úrovni spodnej vody a odvod prostredníctvom veternej veže tvorili vzduchotechnický systém s adiabatickým chladičom, ktorý bol používaný už v antických dobách.

 • Otvorená vodná hladina, vodotrysky, zelené rastliny poskytujú tiež adiabatický chladiaci efekt.

Běžně známé projevy adiabatického chlazení

Pocit chladu na povrchu tela pri odparovaní vody z jeho povrchu je všetkým dobre známy. Len nie každý si uvedomí, že ide o prejav adiabatického chladenia.

Prejavy adiabatického chladenia:

 • Navlhčený prst vo vetre …
 • Pocit pokiaľ ešte mokrý opustíte sprchu ...
 • Čo cítite, keď vyjdete z bazénu pri 40°C, ale v tieni?
 • Cítite na začiatku chlad pri vysušení rúk teplým vzduchom?
 • Vo vetre alebo pri jazde na bicykli nebýva nikdy príliš teplo.
 • Postriekajte si ruku parfémom (alkohol) a pocítite výrazný chlad … pretože i ostatné látky poskytujú pri odparovaní adiabatický chlad.
 • Voda je však lacná a dobre dostupná látka bez negatívnych účinkov na ľudské zdravie. Voda je výnimočná látka s veľmi vysokou hodnotou skupenského tepla varu/vyparovania. To robí adiabatické chladenie CoolStream S veľmi efektívnym.

Efektivita adiabatického chladenia v rôznych oblastiach:

Na zemeguli sú rôzne oblasti v ktorých je rozdielne výhodné používanie adiabatického chladenia. Tieto oblasti čiastočne zodpovedajú zemským podnebným pásmam.

V oblasti kontinentálnej klímy (Twb=19-21°C), v ktorej leží i celé Slovensko môže byť dosiahnuté veľmi príjemný comfort adiabaticky klimatizovaného priestoru, ktorý môže byť porovnateľný s konvenčnou klimatizáciou.

Obavy z kondenzácie nie sú na mieste

Investori sa často na začiatku kvôli neznalosti obávajú problému kondenzácie. Obavy vychádzajú zo skúseností v zimnom období, kedy často vídavame kondenzáciu na chladných plochách vo vykurovanom priestore, napríklad na oknách alebo na chladných okuliaroch pri vstupe do miestnosti.

Systém adiabatického chladenia je však aktívny iba v lete.

Adiabaticky vychladený vzduch je chladnejší ako všetky bežné predmety v priestore.

Na povrchu predmetov dochádza k ohrievaniu vzduchu a nemôže dochádzať ku kondenzácii.

 • Venku je v přechodném období běžně více než 80% r.H.
 • Do teploty 26-28°C neovplyvňuje zvýšenie rel. vlhkosti pobytový komfort.
 • Obava je často spojená so skúsenosťami s kondenzáciou zo zimného obdobia.
 • Adiabatické chladenie je funkčné iba v lete.
 • Privádzaný adiabaticky chladený vzduch je chladnejší ako okolie.
 • Bežná prevádzková relatívna vlhkosť v adiabaticky chladenom priestore sa pohybuje medzi 50-65%.
 • Strojné zariadenia mávajú obmedzenia pracovnej oblasti medzi 75-100 % relatívnej vlhkosti.
 • Elektronické zariadenia nie sú citlivé na vyššiu relatívnu vlhkosť. Sú však citlivé na nízku relatívnu vlhkosť a s tým spojené nebezpečie statickej elektriny a výbojov.
 • Vonku je v prechodnom období bežne viac ako 80 % relatívnej vlhkosti.