Adiabatické chladenie - Colt CoolStream S

CoolStream S je systém prirodzeného chladenia a vetrania, ktorý funguje podľa princípu adiabatického odparovania. Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom k ich veľkosti.

Adiabatické chladenie Colt CoolStream S
 • Chladenie
  Chladenie
 • Vetranie (vonkajší vzduch)
  Vetranie (vonkajší vzduch)
 • Regulácia odvádzaného vzduchu
  Regulácia
  odvádzaného vzduchu
 • Filtrácia (vonkajší vzduch)
  Filtrácia (vonkajší vzduch)
 
 
 

 

Komfortné pracovné prostredie podľa adiabatického chladenia

V režime vetrania dopravuje systém do miestnosti čerstvý vonkajší vzduch. Za teplých dní, kedy nepostačuje len vetranie, je aktivované adiabatické chladenie. Vzduch je ochladzovaný odparovaním vody. Systém využíva bežnú pitnú vodu. Voda je pravidelne menená, aby nedochádzalo k tvorbe vápenných usadenín. Výmena vody prebieha priebežne, pričom je zabezpečený plný chladiaci výkon. Vysoké účinné desorpčné médium s hrúbkou 150 mm zabezpečuje zvlhčovaciu účinnosť až 90 %. Na konci každého dňa je voda zo zariadenia automaticky vypustená a desorpčné médium je vysušené. Tým je zaručená veľmi čistá a hygienická prevádzka.

Systém CoolStream S je ponúkaný v ôsmych veľkostiach. Systém môže byť vybavený štyrmi axiálnymi alebo radiálnymi ventilátormi, ktoré umožňujú splniť všetky požiadavky od vysokého výkonu po úplne tichú prevádzku. Pre každý projekt je tak možné nájsť vhodné zariadenie. Pokiaľ by však došlo k zmene navrhovaných podmienok, zariadenie sa vďaka variabilnému výkonu automaticky prispôsobí.

Systém CoolStream S je k dispozícii tiež vo variante bez ventilátora (označuje sa ako CoolStream V). Tento systém sa používa v prípade, kedy je nutné adiabatické chladenie doplniť k jestvujúcej VZT jednotke. Výhodou CoolStream V je veľmi ľahká a rýchla inštalácia.

CoolStream S so spodným výstupom vzduchu nainštalovaný na streche
CoolStream S s horným výstupom vzduchu nainštalovaný vedľa objektu
CoolStream V s horním výstupem vzduchu připojený k VZT jednotce
CoolStream V s horným výstupom vzduchu pripojený k VZT jednotke
CoolStream V s bočním výstupem vzduchu připojený k VZT jednotce
CoolStream V s bočným výstupom vzduchu pripojený k VZT jednotke

Vlastnosti systému

Systém sa skladá z hliníkovej skrine odolnej proti korózii a vane na vodu, ktorá je vybavená ochranným povlakom. Všetok spojovací materiál je vyrobený z hliníku/V2A.

 • Najvyšší stupeň hygieny: vodné hospodárstvo, privádzaný vzduch bez vodných kvapiek a spoľahlivá prevádzka zaručuje splnenie VDI 6022 („Hygienickej požiadavky na vzduchotechnické zariadenia“).

 • Voliteľne vstavaná uzatváracia klapka zabraňuje samovoľnému prúdeniu chladného vzduchu do miestnosti.

 • CoolStream S v najmenšom prevedení s prevádzkovou hmotnosťou len 230 kg je možné ľahko inštalovať na každú strechu.

 • Chladenie odparovaním je 4 až 7 krát lacnejšie ako konvenčným systémom.

 • Nízke investičné, prevádzkové a servisné náklady, typicky 1 kW elektrickej energie a 50 litrov vody na 10 000 m3/h chladeného vonkajšieho vzduchu. Vysoký výkon adiabatického chladenia, účinnosť až 90 %.

 • Plne automatické digitálne ovládanie s dotykovým displejom, s funkciou Master / Slave až pre 16 zariadení, ľahko použiteľné diaľkové ovládanie a pripojenie k externým riadiacim systémom.

Chladený vzduch je nasávaný do miestnosti obvykle strechou prostredníctvom prívodného systému Coltair. Tam, kde je CoolStream napojený na vzduchotechnickú jednotku, je používané bočné pripojenie.

Pokiaľ má nainštalovaný CoolStream priliehať k budove, obvykle je používané horné spojenie.

Ochladený vzduch je privádzaný do miestnosti systémom vzduchového potrubia Coltair. Bočné pripojenie ku vzduchovému potrubiu je typicky určené pre jednotky umiestnené vedľa budovy. Ak je zariadenie inštalované na zemi, privádzaný vzduch je najprv dopravovaný hore. K tomu účelu je určené horné pripojenie k vzduchotechnickému potrubiu. V klasickom prevedení s pripojením ku vzduchotechnickému kanálu dole je CoolStream S určený k montáži na strechu.

Filtrácia triedy EU4

Adiabatická chladiaca jednotka CoolStream S môže byť doplnená filtračnými panelmi s filtráciou triedy  EU4 (prípadne EU7), čo z nej robí kompaktnú jednotku vyhovujúcu pre prípravu chladiaceho a vetracieho vzduchu pre pobytové a pracovné priestory, bez nutnosti doplňovania ďalších externých doplnkových zariadení.

V súlade s ErP
ErP

Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.