• Domov
  • >
  • CoolStream S∙T∙A∙R...

Adiabatický chladiaci systém CoolStream S∙T∙A∙R pre vetranie, chladenie a ohrev vzduchu pri celoročnej prevádzke

Adiabatické chladenie je účinnou alternatívou klasických systémov chladenia

CoolStream sú klimatizačné systémy pracujúce na princípe prirodzeného odparovania vody. Tzv. adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom k ich veľkosti. Pri priechode teplého vonkajšieho vzduchu navlhčeným desorpčným médiom dochádza k výmene energie a tým je dosiahnuté výrazné zníženie teploty vzduchu.

Systémy CoolStream sú vhodné pre takmer všetky priemyselné odvetvia, napr. spracovanie plastov, kovov, potravinársky a elektrotechnický priemysel, i pre väčšie priestory, napr. logistické a distribučné centrá, predajne alebo športové haly.

Adiabatické chladenie je účinnou alternatívou klasických systémov chladenia.
Riadiaci systém Cortiva je možné ovládať cez tablet alebo smartphone, prípadne cez PC.
V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU1253/2014 založeném na základě směrnice ErP 2009/125/EC.

Príjemná pracovná klíma zabezpečená adiabatickým chladením

Čím je vonkajší vzduch teplejší a suchší, tým efektívnejšie pracuje odparovacie chladenie. Pokiaľ má vonkajší vzduch teplotu vyššiu ako 30 °C, možno ho účinne ochladiť o viac ako 10 °C. Adiabatické chladenie je 4x až 7x hospodárnejšie ako bežná klimatizácia, a to pri nižších investičných nákladoch. Odparovacie chladenie ďalej dodáva 100% čistý vonkajší vzduch, a tak zabezpečuje vysokú kvalitu vzduchu. Z toho dôvodu možno systémy CoolStream využívať k prívodu vonkajšieho vzduchu v priebehu celého roka, pričom chladenie je aktivované len v prípade potreby. V prípade požiadavky na celoročnú prevádzku je možné CoolStream doplniť o ohrev alebo cirkuláciu vzduchu.

Adiabatické chladenie je účinnou alternatívou klasických systémov chladenia.

Čím je vonkajší vzduch teplejší a suchší, tým efektívnejšie pracuje odparovacie chladenie.

Čím je vonkajší vzduch teplejší a suchší, tým efektívnejšie pracuje odparovacie chladenie. Pokiaľ má vonkajší vzduch teplotu vyššiu ako 30 °C, možno ho účinne ochladiť o viac ako 10 °C. Adiabatické chladenie je 4x až 7x hospodárnejšie ako bežná klimatizácia, a to pri nižších investičných nákladoch. Odparovacie chladenie ďalej dodáva 100% čistý vonkajší vzduch, a tak zabezpečuje vysokú kvalitu vzduchu.

Z toho dôvodu možno systémy CoolStream využívať k prívodu vonkajšieho vzduchu v priebehu celého roka, pričom chladenie je aktivované len v prípade potreby. V prípade požiadavky na celoročnú prevádzku je možné CoolStream doplniť o ohrev alebo cirkuláciu vzduchu.

Systém CoolStream S∙T∙A∙R

CoolStream S

ChladenieVetranie (vonkajší vzduch)Regulácia odvádzaného vzduchuFiltrácia (vonkajší vzduch)

V režime vetrania dopravuje systém CoolStream S do miestnosti čerstvý vonkajší vzduch. Za teplých dní, kedy nedostačuje len vetranie, je aktivované adiabatické chladenie.

Vzduch je ochladzovaný odparovaním vody.

CoolStream T

ChladenieVetranie
(vonkajší vzduch)Vetranie (zmiešavací vzduch)Recirkulácia teplaRegulácia odvádzaného vzduchuFiltrácia (vonkajší vzduch)

CoolStream T zabezpečuje podľa potreby vetranie a chladenie a súčasne umožňuje využívať recirkuláciu. Ak je vonku chladnejšie a je treba zvýšiť teplotu privádzaného vzduchu, čerstvý vonkajší vzduch je zmiešavaný s teplým obehovým vzduchom.

CoolStream A

ChladenieVetranie
(vonkajší vzduch)Vetranie (zmiešavací vzduch)Recirkulácia teplaRegulácia odvádzaného vzduchuFiltrácia (vonkajší vzduch)

CoolStream A sa skladá z troch modulov: adiabatického chladiaceho, zmiešavacieho a ventilátorového. Zmiešava teplý obehový vzduch rovnako ako CoolStream T alebo R. Vzduch je v tomto prípade zmiešavaný priamo pod strechou haly s privádzaným vzduchom.

CoolStream R

ChladenieVetranie (vonkajší vzduch)Vetranie (zmiešavací vzduch)Recirkulácia teplaOhrevRegulácia odvádzaného vzduchuFiltrácia (vonkajší vzduch)Filtrácia (zmiešavací vzduch)

CoolStream R upravuje vzduch v místnosti v průběhu celého roku: jediný systém zajišťuje větrání, chlazení, vytápění, recirkulaci i filtrování vzduchu.

CoolStream R je první vytápěcí a chladicí systém s adiabatickým chlazením na světě, který lze umístit na střechu.