• Domov
  • >
  • Adiabatické chladenie

Adiabatické chladenie

  • Teplota prostredia je veľmi podstatným činiteľom pobytovej a pracovnej pohody.
  • Súčasná moderná prevádzka v budovách a halových objektoch výrazne ovplyvňuje vnútorné prostredie. Vysoké nároky na kvalitu prirodzeného i umelého osvetlenia, aj používaná pracovná, výrobná a prevádzková technika postupne mení i v našom podnebnom pásme požiadavky na techniku prostredia. V dobe našich starých otcov a možno ešte otcov (to záleží na veku každého) bolo základnou požiadavkou zabezpečiť v zime teplo a neskôr teplo za minimálne náklady. Dnešné budovy sú tak dobre izolované a hlavne tak vysoko zaťažené tepelnými ziskami, ktoré výrazne znižujú požiadavky na vykurovanie v zime, že sa tento problém posúva do letných období, kedy je nutné udržať maximálnu teplotu v rozumných hraniciach. Väčšina nových budov má väčšie požiadavky na energie pre chladenie ako pre vykurovanie.
  • Prirodzené alebo nútené vetranie podstatne zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia.
  • V letnom období nie je možné bez aktívneho chladenia prakticky dosiahnuť príjemné pracovné prostredie.
  • Adiabatické chladenie je energeticky veľmi úsporné. Náklady naviac voči mechanickému vetraniu tvoria len pomerne veľmi malú spotrebu odparovanej vody.
  • Prevádzkové náklady adiabatického chladenia sú porovnateľné s mechanickým vetraním, pričom teplota prívodného vzduchu je o 10-12°C nižšia.